ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
 
Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
 
A KLING Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:
 
Az Adatkezelő adatai: 
  
Cégnév:KLING Kft
Székhely:1106 Budapest, Gránátos u. 6.
Weblap:www.kling.hu
Kapcsolattartás:Vadkertiné Orosz Anikó irodavezető
Telefon:4331666
E-mail:irodavezeto@kling.hu
Adatvédelmi Tisztviselő:az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek:amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: XX. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás:adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás:nem történik külföldre továbbítás.
 

 
   .                  
 
1.         Adakezelési célok (KIVÁLASZTANDÓ)
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
 
           a) Kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és
           ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
           b) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
           c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
           d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
           e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
           f) vagyonvédelem, személyi biztonság;
           g) belső adminisztráció megkönnyítés;
 
2.      Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
 
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok
 
           a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
           b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja,
           érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
           c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
           d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ponte) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
           pont.  Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem  történik.
           f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontg) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
           Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.
 
A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a XX e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.
3. Az adatkezelés időtartama

           A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
           A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
           A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
           Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.
 

4. Érintetti jogok
 
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

Érintetti jogok:

  a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

  b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

  c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

  d) az adat kezelésének korlátozása;

  e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

  f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

  g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

4 Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A tájékoztató elkészítésében segítséget nyújtott:

Dataprotection.eu Kft.

Bélyeg
web:  www.dataprotection.eu
facebook: http://www.facebook,com/dataprotectioneu
e-mail:  info@dataprotection.eu
 

 

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

      

TevékenységKezelt adatokAdakezelési célAdatkezelési jogalapAdattovábbításTárolás módja és ideje
Számviteli bizonylat kiállításaNév
Lakcím
(adószám)
számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóanGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNem történikLegalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenységNév
Lakcím
(adószám)
számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítésGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontKönyvelőLegalább 8 év
Kapcsolattartási adatokNév
Telefonszám
E-mail cím
Időpont egyeztetés, lemondásokGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontNem történikegy év
Hírlevél küldésNév
Becenév
E-mail cím
Ajánlás, új szolgáltatásokGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) ponthírlevél szolgáltatóhozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig
Regisztrációs adatokNév
Telefonszám
E-mail cím
Ügyfél-account létrehozásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontWebes tárolás: XX Kft.egy év
Megrendelés teljesítéseNév
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím
Megrendelés teljesítése, termék kiszállításaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontLogisztikai partneröt év
Ügyfélszolgálati felvilágosítás telefononNév
Telefonszám
fogyasztói igény felméréseGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ponNem történik1 év
PanaszkezelésNév
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím
fogyasztói panaszok kezeléseGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontirodavezető jogi tanácsadóöt év
VisszahívásokNév 
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím
fogyasztói panaszok kezeléseGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontirodavezető3 hónap
Video felvétel készítéseNév
Telefonszám
vagyon és személybiztonságGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontNem történik1 hónap
 

 
 

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.